اسطوره تاتنهام درگذشت

جاستین ادینبورگ که پس از فینال لیگ قهرمانان سکته قلبی کرده بود شنبه درگذشت. جاستین ادینبورگ رویایش پیش از مرگ تماشای فینال لیگ قهرمانان اروپا بود که ب

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share