هوای تهران سالم است

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 61 قرار گرفته و هوا سالم است. شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۸۸ قرار داشته و هوا سالم بود، این شاخص

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share