بازی Marvel’s Iron Man VR تاخیر خورد

در چند روز گذشته سه بازی AAA و مورد انتظار تأخیر خورد که هرکدام به‌نحوی باعث ناراحتی گیمرها شده است. بااین‌حال هنوز در روزهای تأخیر خوردن بازی‌ها به‌س

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share