اجتماعیدانش و فناوری

عضو هیئت مدیره شرکت زیرساخت از بهبود وضعیت پینگ بازی‌ ها خبر داد

مسئله‌ی کیفیت بازی‌های آنلاین یکی از بحث‌های پربسامد در میان بازیکنان ایرانی است. بسیاری در این زمینه مطالبه‌ها و درخواست‌هایی دارند. بنابر جدیدترین اخبار بازی در ایران، سجاد بنابی، عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از بهبود وضعیت بازی‌های آنلاین به‌دنبال تعمیر و به مدار بازگشتن کابل دریایی قطع شده در خلیج‌فارس خبر داد. بنابی همچنین می‌گوید وضعیت ارتباط با همسایگان جنوبی نیز اکنون مناسب شده است. سجاد بنابی این موضوع را با توییتی به قرار زیر اعلام کرد:

کابل دریایی قطع شده در خلیج‌فارس، تعمیر و به مدار بازگشت. مسیر ترانزیتی جنوب به شمال برقرار و کیفیت ارتباطات با همسایگان جنوبی که بر اثر قطع این فیبر نامناسب شده بود، مجددا از کیفیت مناسب برخوردار و مشکل بازی‌های آنلاین نیز برطرف شد. #گزارش_به_مردم

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، مسئله بازی‌های آنلاین، پینگ و کیفیت بازی‌ها در چندسال اخیر به یکی از دغدغه‌های بازیکنان ایرانی بدل شده است. 

نظر شما

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share