اجتماعی

هوای تهران سالم است

شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر روی عدد ۶۵ قرار گرفته و هوای پایتخت سالم است.

همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۹۸ قرار گرفته و هوا سالم بود.

تهران از ابتدای سال ۲۵ روز هوای پاک، ۲۰۱ روز هوای سالم، ۶۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشت.

این در حالی است که در مدت مشابه سال پیش پایتخت ۱۷ روز هوای پاک،‌۲۲۹ روز هوای سالم و ۴۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشت.

بیشترین دما برای روز جای ۷ درجه و کمترین دما صفر درجه سانتیگراد خواهد بود.

همچنین با افزایش تردد خودروها غلطت آلاینده‌ها در پایتخت بیشتر خواهد شد و هوا بعد از ظهر در پایتخت آلوده است.

نظر شما

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share