اجتماعیبین المللحوادث

وضعیت جنگل‌های استوایی آمازون نگران‌کننده است

یک اقتصاددان برزیلی گفت: جنگل‌های استوایی آمازون به “نقطه برگشت‌ناپذیر” نزدیک شده‌ است.

این اقتصاددان برزیلی اظهارکرد: گسترش جنگل‌زدایی در کنار سیاست‌های مخرب رئیس جمهوری این کشور وضعیت جنگل‌های استوایی آمازون را در مدت دو سال به مرحله خطرناکی هدایت می‌کند که غیرقابل بازگشت و تغییر ناپذیر است.

«مونیکا دی بوله» افزود: در این شرایط جنگل استوایی آمازون به تدریج دچار فرسایش شده و به صحرای خشک تبدیل می‌شود همچنین میلیاردها تن کربن را وارد اتمسفر می‌کند که می‌تواند گرمای جهانی را تشدید کرده و وضعیت آب و هوایی را در آمریکای جنوبی مختل سازد.

این گزارش بحث‌های جدی را در میان محققان به دنبال داشته‌است. برخی از آنان بر این باورند که تا رسیدن به این نقطه برگشت ناپذیر ۱۵ تا ۲۰ سال فاصله داریم درحالیکه برخی دیگر معتقدند این هشدارها به خوبی نشان‌دهنده تهدیدهایی است که بقای جنگل‌های آمازون به دلیل سیاست‌های رئیس جمهوری برزیل و گرمای جهانی، با آن‌ها روبروست.

نظر شما

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share