اجتماعی

تعداد روزهای سالم و پاک در تهران به ۱۸۸ روز رسید

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۸ قرار گرفته و هوای تهران سالم است این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۳ قرار داشت و هوا سالم بود.

تهران از ابتدای سال ۲۵ روز هوای پاک، ۱۶۳ روز هوای سالم، ۲۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که سال گذشته تهران ۱۰ روز هوای پاک، ۱۷۹ هوای سالم و ۲۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشته است.

بیشترین دما برای پایتخت ۲۱ و کمترین دما ۱۴ خواهد بود و وزش باد نیز در برخی ساعات امروز پیش بینی‌شده است.

نظر شما

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share