اجتماعی

افزایش حجم آب انبارهای جزایر دریاچه ارومیه

رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: ‌حجم آب انبارهای جزایر دریاچه ارومیه افزایش یافته است.

بهزاد شیر پنجه  افزود: ‌به دلیل افزایش بارش ها در سال جاری از ٨٨۵ هزار لیتر حجم آب انبار جزایر دریاچه ارومیه میزان ٨٠٠ هزار لیتر پر شده است.

وی با اشاره به اینکه هیچ کمبودی در تامین آب وحوش ساکن در جزایر دریاچه ارومیه وجود ندارد تصریح کرد: ۵ آب انبار در جزیره کبودان، ‌۶ آب انبار در جزیره اشک، ٢ آب انبار در جزیره اسپیر و یک آب انبار در جزیره آرزو تامین کننده آب وحوش ساکن در جزایر دریاچه ارومیه هستند.

رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه با تاکید بر اینکه در سال های گذشته به دلیل خشکسالی های اخیر، بارش های کم و افزایش شوره زارها شاهد کاهش پوشش گیاهی جزایر دریاچه ارومیه بودیم خاطرنشان کرد: ‌خوشبختانه امسال با بارش های اخیر مشکل علوفه و غذای وحوش دریاچه ارومیه حل شده است.

شیر پنجه در خصوص آخرین سرشماری تعداد حیوانات پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: ‌طبق آخرین سرشماری سال جاری تعداد ١٨٨ گوزن زرد ایرانی،‌ هزار و ٢٠٠ قوچ ومیش و تعدادی شغال و یک پلنگ ایرانی در پارک ملی دریاچه ارومیه شناسایی شده‌اند.

نظر شما

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share