اجتماعی

هوای تهران ناسالم شد؛ در خانه بمانید

مرکز پایش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران هوای تهران را ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرد.

مرکز پایش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اعلام کرد: براساس میانگین ۲۴ساعت گذشته کیفیت هوای تهران تا ساعت ۱۱ صبح، شاخص آلودگی هوای تهران هم اکنون ۱۳۰ بوده است.

براساس این گزارش هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد و این افراد بهتر است از تردد در سطح شهر خوددار کنند

نظر شما

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share