ورزشی

شاگردان جرارد، فاتح داربی اسکاتلند

تیم فوتبال رنجرز موفق شد با پیروزی در مهم‌ترین داربی اسکاتلند برابر سلتیک، به هم امتیازی رقیب سنتی خود در صدر جدول برسد.

تیم فوتبال رنجرز با هدایت استیون جرارد موفق شد در قدیمی‌ترین و مهم‌ترین داربی اسکاتلند، رقیب سنتی خود یعنی سلتیک را شکست دهد و ۴۲ امتیازی شود و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به این تیم در رده دو باقی بماند.

رایان جک تک گل این دیدار را در دقیقه ۳۰ وارد دروازه مهمان کرد. رنجرز با هدایت جرار موفق شد پس از ۱۴ داربی، سفید و سبزپوشان اسکاتلند را شکست دهد.

نظر شما

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share