دانش و فناوری

مکانیسم خرید برنامه‌های جیلبریک Cydia تعطیل می شود؟!

مکانیسم خرید برنامه‌های جیلبریک Cydia تعطیل می شود؟!

سیدیا (Cydia) در نظر دارد مکانیسم خرید برنامه های جیلبریکی را تعطیل کند.

فروشگاه نرم افزاری سیدیا بعد از سال ها فعالیت به عنوان فروشگاه کاربردی دستگاه های جیلبریک شده ی آی اواس (ios)، درحال غیرفعال کردن مکانیسم خریدها است. کاربران می توانند ازطریق فروشگاه سیدیا و برنامه های شخص ثالث به برنامه هایی دسترسی داشته باشند که قبلا دانلود یا خرید کرده اند؛ ولی از ابتدای هفته ی جاری، دیگر نمی توانند ازطریق فروشگاه سیدیا برنامه بخرند.

جی فریمن، مؤسس سیدیا، ازطریق پستی در ردیت (Reddit) با افشای این خبر، به کاربران پیشنهاد کرد حساب های پی پال را از پروفایلشان از میان بردارند. فریمن پیش از آنکه این هفته به طور کامل مکانیسم خرید را درباره ی پی پال تعطیل کند، به طرح اولیه ی خود برای بستن خدمات تا پایان سال اشاره می کند.

مکانیسم خرید برنامه‌های جیلبریک Cydia تعطیل می شود؟!
مکانیسم خرید برنامه‌های جیلبریک Cydia تعطیل می شود؟!مکانیسم خرید برنامه‌های جیلبریک Cydia تعطیل می شود؟!

این مهندس نرم افزار هزینه های تحمیل شده ی ناشی از اجرای این سرویس در زندگی شخصی و امور مالی را در این تصمیم گیری خود مؤثر می داند:

این سرویس هزینه های زیادی برایم دربر داشته است و این چیزی نیست که برای حفظش اشتیاقی داشته باشم. این جزئی بحرانی از اکوسیستمی سالم بود. این صندوق برای مدتی به تأمین مالی کارکنان بخش کوچکی از مردم کمک می کرد تا اکوسیستم را حفظ کند؛ اما برای وجهه ی کاری ام هزینه ی زیادی دربرداشت که باعث شد بیشتر مردم به علت نداشتن درک درست رابطه ی سود و درآمد از من متنفر شوند.

سیدیا ده سال قبل و درست کمی پس از جیلبریک شدن نخستین آیفون عرضه شد. این سرویس به کاربران راهی برای دورزدن محدودیت های فروشگاه Apple Store ارائه می دهد. بااین حال، محبوبیت جیلبریک در نزد کاربران کاهش یافته است.

فریمن هفته ی آینده وعده داده در پستی رسمی تر درباره ی برنامه هایش بیشتر توضیح دهد؛ ولی سرنوشت سیدیا کماکان مبهم است.

نظر شما

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share