سلامت

بیماری ها کمتر به سراغ این افراد می روند!

بیماری ها کمتر به سراغ این افراد می روند!
شوخ طبعی یکی از مولفه های شاد زیستن است. زمانی که به مردم شاد زیستن را توصیه می کنیم، یعنی می گوییم افراد شوخ طبع باشند. با وجود این، در معرض قرار گرفتن با افراد شوخ طبع شادی را به وجود می آورد و زمانی که فردی شوخ طبع است مسیر زندگی خود را به سوی شادی می برد. در اصل هر دوی این موارد در کنار هم می تواند به شاد زیستن افراد کمک کند.

 درست است که شوخ طبعی باعث عمیق تر شدن رابطه ها خواهد شد ولی باید همیشه میزان آن را سنجید، چرا که شوخی های بی مورد ضربه های سهمگینی را به پیکره روابط واتکذیب کرده و موجب دلخوری می شوند. حتی در مواردی دیده شده که این شوخی ها پرده های حیا را دریده و بعضی افراد را نسبت به هم گستاخ تر نموده است. از این رو شوخ طبعی در ذات خود صفت پسندیده ای است ولی باید شهروندان محتاطانه با هم شوخی کنند تا خاطری آزرده و مکدر نشود.

مجید صفاری نیا، روانشناس، درباره شوخی کردن افراد در گفت وگو با روزنامه آرمان می گوید: شوخ طبعی یکی از مولفه های شاد زیستن است. زمانی که به مردم شاد زیستن را توصیه می کنیم، یعنی می گوییم افراد شوخ طبع باشند. با وجود این، در معرض قرار گرفتن با افراد شوخ طبع شادی را به وجود می آورد و زمانی که فردی شوخ طبع است مسیر زندگی خود را به سوی شادی می برد. در اصل هر دوی این موارد در کنار هم می تواند به شاد زیستن افراد کمک کند.

افراد بنا بر قابلیت های شخصیتی خود ممکن است که شوخ طبع باشند. بر اساس این موضوع علت های شوخی کردن به عنوان یک کنش روانی چیست؟

شوخ طبعی به عنوان یک صفت شخصیتی مطرح است و در اصل از زمان گذشته نیز این طبقه بندی در شخصیت افراد وجود داشته است. برای مثال بقراط یا حتی ابوعلی سینا نیز تیپ های شخصیتی شوخ طبعی داشته اند. رویکرد دیگر این است که افرادی که برونگرا هستند و عامل برونگرایی در شخصیت آنها به چشم می خورد اهل شوخ طبعی هستند و به همان میزان نیز افراد درونگرا هم از شوخ طبعی فاصله دارند. از سوی دیگر، در نظریه «چشم انداز زمان» گفته خواهد شد افرادی که در حال طلب لذت زندگی می کنند، افرادی هستند که معمولا شوخ طبع هستند. در اصل این سه مورد در ارتباط با شوخ طبعی افراد مطرح است. با وجود این، فضای جوامع باید به گونه ای طراحی شود که شادی و نشاط در جامعه ترویج یابد و افراد بتوانند شوخ طبعی را دنبال کنند، وگرنه در جامعه که شادی کم باشد به تبع آن حس شوخ طبعی افراد نیز کاهش می یابد و بر همین اساس باید بستر و زمینه شاد زیستن افراد را مهیا کرد تا حس شوخ طبعی در آنها ایجاد شود.

از آنجا که دولت ها سعی دارند تا شوخ طبعی را در میان شهروندان خود رواج دهند، شاد زیستن و شوخی کردن چه تاثیراتی بر سلامت روانی فرد شوخ طبع و طرف مقابل دارد؟

بیماری ها کمتر به سراغ این افراد می روند!
بیماری ها کمتر به سراغ این افراد می روند!

شوخ طبعی یکی از مولفه های شاد زیستن است. زمانی که به مردم شاد زیستن را توصیه می کنیم، یعنی اینکه می گوییم افراد شوخ طبع باشند. با وجود این، در معرض قرار گرفتن با افراد شوخ طبع شادی را به وجود می آورد و زمانی که فردی شوخ طبع است مسیر زندگی خود را به سوی شادی می برد. در اصل هر دوی این موارد در کنار هم می توانند به شاد زیستن افراد کمک کنند.

از سوی دیگر، شوخ طبعی خیلی به سلامت روان افراد کمک می کند. در اصل قابلیت شوخ طبعی باعث ترشح هورمون هایی در افراد خواهد شد که با بالا بردن آنها انجام رفتار های نوعدوستانه، محبت و صمیمت در افراد بیشتر خواهد شد. برای مثال زمانی که افراد ورزش می کنند هورمون هایی ترشح خواهد شد، در حالی که این هورمون ها هم در شرایط شاد زیستن افراد ترشح شده و اتفاقات خوبی را رقم می زند و سبب شادکامی و نشاط برای مردم خواهد شد.

این در حالی است که شوخ طبعی نیز افراد را سلامت نگه می دارد و افراد شوخ طبع بیماری کمتر به سراغشان می آید، حتی شوخ طبعی مقاومت افراد را در برابر اختلالات و بیماری ها بالا می برد و شوخ طبعان کمتر افسردگی به سراغشان می آید. از سوی دیگر، بیماری های جسمی مثل سرما خوردگی در این افراد زودتر خوب خواهد شد و به بیماری ها بهتر جواب می دهند.

این در حالی است که افراد شوخ طبع به سادگی از مشکلات عبور نمی کنند و در اصل میزان پذیرش مسائل برایشان بهتر و راحت تر است. به عبارت دیگر میزان سازگاری در آنها بیشتر است و همین مساله عاملی است که به پذیرش بهتر مشکلات منتهی خواهد شد، یعنی همگان در برخورد با مشکلات احساس ناراحتی دارند ولی شوخ طبعان سعی می کنند که شرایط را به خود سخت نگیرند و با مشکلات کنار بیایند، چرا که در این صورت دچار عذاب روحی می شوند که ممکن است در طولانی مدت به جسمشان هم صدمه وارد کند. بر همین اساس افراد شوخ طبع همیشه سعی می کنند که با شوخی کردن مشکلات را برای خود و دیگران کمرنگ نشان دهند.

بر اساس اینکه بعضی افراد شوخ طبع هستند و این شوخ طبعی می تواند تاثیر مثبت یا منفی در مخاطبان ایجاد کند، افراد تا چه حد مجاز به شوخی کردن هستند؟

شخصیت افراد با هم متفاوت است. بعضی افراد ظرفیت بیشتری داشته و بعضی افراد ظرفیت کمتری دارند و ممکن است در مقابل شوخی کردن ناراحت شوند. از سوی دیگر، سطح شوخی کردن هم متفاوت است و به فرهنگ، طبقه اقتصادی و اجتماعی و… افراد بر می گردد. برای مثال باید دو فرد هم تراز با هم شوخی داشته باشند، وگرنه در صورتی که فردی با فرد دیگری شوخی نامربوط کند که حتی مقتضیات سنشان هم به هم نمی خورد موجب رنجش خاطر و عصبی شدن طرف مقابل خواهد شد.

بر همین اساس باید افراد بدانند که تا چه حدی مجاز به شوخی با افراد هستند تا به این ترتیب پای خود را بیشتر از گلیمشان دراز نکرده و موجب ناراحتی در دیگران نشوند، چرا که ممکن است بعضی شوخی ها روابط را به مخاطره بیندازد و دلخوری هایی را ایجاد کند. بر همین اساس ضروری است که افراد همیشه به میزان شوخی کردن خود توجه داشته باشند تا شوخی ها زمینه آزردگی خاطر دیگران را فراهم نکند.

دیده شده که بعضی افراد اقدام به شوخی های بی مورد می کنند. از منظر شما تبعات و پیامد های شوخی های بی مورد چگونه است؟

سطح شوخی هر فردی در تعاملاتش مشخص خواهد شد. از این رو زمانی که افراد از شوخی فردی ناراحت می شوند با او ارتباط برقرار نکرده و وارد تعامل نمی شوند، تا جایی که سعی می کنند حتی در مسیر او هم قرار نگیرند، چون باید افراد با هم سطح خودشان شوخی کنند و حد و حدود خود را بشناسند. با وجود این، باید رسانه ها آموزش دهند تا شوخی های بی مورد ایجاد نشود، چرا که بررسی ها نشان داده حتی قتل هم به وسیله ی یک شوخی بی مورد اتفاق افتاده است.

پس نباید مردم با هم شوخی های بی مورد داشته باشند و در این زمینه آموزش بسیار تاثیرگذار است و می تواند افراد را در میزان شوخی کردن راهنمایی کند، چرا که گاهی اوقات شوخی های بی مورد سبب ناراحتی دیگران گردیده است و باید افراد میزان شوخی کردنشان به حدی باشد که روابطشان به چالش کشیده نشود، اما از آنجا که حس شوخ طبعی در جامعه ما کم رنگ است بهتر است که در ابتدا روی این مساله کار شود تا شادی و نشاط در جامعه زیاد شود و پس از آن به شوخی های بی مورد و پیامدهای آن پرداخت.

نظر شما

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share