سلامت

بهترین و موثرترین روش برای پیشگیری از بیماری های فصل سرما چیست؟

یکی مهم ترین راه های پیشگیری از سرما خوردگی، پوشاندن سروگردن است. راهکار ساده ای که از بروز بسیاری از بیماری های فصل سرما جلوگیری می کند.

گپ گاه گزارش می کند- با سرد شدن هوا گرم نگه داشتن بدن برای مقابله با سرما بسیارلازم است. پوشاندن سروگردن یکی ازساده ترین راه های پیشگیری از سرما خوردگی است. با رعایت نکات ساده می توان از بروز بسیاری از بیماری فصل سرما مخصوصاً درکودکان پیشگیری کرد.

بهترین و موثرترین روش برای پیشگیری از بیماری های فصل سرما چیست؟
بهترین و موثرترین روش برای پیشگیری از بیماری های فصل سرما چیست؟

دکترکریمی پزشک عمومی می گوید: ناحیه سروگردن یکی ازراه های ورود سرما به بدن درکودکان و خردسالان است که در صورتی کهمورد توجه قرارنگیرد دچار بیماری های عفونی و ویروسی می شوند. وی اضافه کرد: بچه ها باید در فصل سرما پوشش کافی داشته باشندتا دچار بیماری های این فصل نشوند.

ثابت نگه داشتن حرارت بدن و گرم نگه داشتن سر از مهمترین مواردی است که دراین روزهای سرد باید به آن بیشترتوجه شود.

نظر شما

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share