اجتماعی

احیای زاینده‌رود شدنی است؟

مدیر پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب رودخانه زاینده رود گفت: سیاستمداران و تصمیم سازان ایران در صورتی که مطابق با نتایج پروژه مدیریت یکپارچه سازی منابع آب رودخانه زاینده رود عمل کنند و مردم هم پشتیبانی کنند به طور قطع شاهد احیای زاینده رود خواهیم بود.

شهروز مهاجری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: احیای رودخانه زاینده رود امری غیر ممکن نیست و تنها باید مدیریت یکپارچه بین تمامی ذی نفعان شکل بگیرد و اعتماد سازی بین مسئولان و بهره برداران از جمله کشاورزان و مردم ایجاد شود.

وی بیان داشت: سیاستمداران و تصمیم سازان ایران در صورتی که مطابق با نتایج پروژه مدیریت یکپارچه سازی منابع آب رودخانه زاینده رود عمل کنند و مردم هم پشتیبانی کنند به طور قطع شاهد احیای زاینده رود خواهیم بود.

مدیر پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب رودخانه زاینده‌رود ادامه داد: در طول هشت سال گذشته که پروژه آغاز شد بیشترین وقت را صرف ایجاد مدیریت بهم پیوسته و هماهنگی بین تمامی گروه ها و بهره برداران از زاینده رود کردیم واز کشاورزان تا مسئولان در وزارتخانه را گردهم آوردیم تا با هم دلی و همفکری و در آوردن ایده های مشترک زاینده رود را نجات دهیم.

وی با اعلام اینکه برای رسیدن به مدیریت یکپارچه در حوضه زاینده‌رود روش‌های خاصی رامی‌خواهد و مدل های اجرایی ویژه که بتوانیم به یک استراتژی‌های یکسان برسیم، ادامه داد: امروز به اعتماد و همکاری بین دو تیم مختلف آلمان و ایران دست یافتیم، کار بسیار سخت اما موفقیت آمیز بود.

مهاجری راه اندازی مرکز آموزشی بین ایران و آلمان در اصفهان مهمترین دستاورد مذاکرات هشت ساله این پروژه است و ادامه داد: اگرچه بخشی از خشکسالی ها در اصفهان ناشی از تغییرات آب و هوایی و اقلیم است اما از سوی دیگر احیای زاینده رود نیازمند همکاری بیش از پیش تصمیم سازان و سیاستمداران ایران و همکاری مردم است.

نظر شما

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share