اجتماعی

داستان‌های افسانه‌ای کودکان و نظر والدین در مورد آنها

بسیاری از والدین امروزی در زمان خواندن داستان‌های قدیمی برای کودکان، پایان داستان را تغییر می‌دهند و بر این باورند که این داستان‌ها مناسب کودکان امروز نیستند.

محققان دریافتند بسیاری از والدین معتقدند برخی داستان‌های قدیمی موجب ترس و وحشت در کودکان می‌شوند.

همچنین بر این باورند که این داستان‌ها مطابق با مسایل سیاسی، فرهنگی و دیگر موارد امروزی نیستند.

برخی از داستان‌های قدیمی که در این تحقیق، والدین به آنها اشاره کردند شامل سیندرلا، سفید برفی و هفت کوتوله و موطلایی و سه خرس بود که والدین در زمان خواندن این داستان‌ها تغییراتی در آنها ایجاد می‌کنند. تمامی این داستان‌ها جزء داستان‌هایی بودند که نسل گذشته با آنها خاطرات زیادی داشتند.

اما بسیاری از موارد موجود در این داستان‌ها برای کودکان امروزی قابل باور نیست و حتی برخی موارد ذکر شده در این داستان‌ها موجب ترس کودکان می‌شود.

این تحقیق با شرکت ۲۰۰۰ نفر از والدین صورت گرفت و آنها اظهار کردند: در بسیاری از داستان‌های قدیمی، خورده شدن فرد توسط حیوانات و مواردی مانند آن برای کودکان امروزی غیرقابل باور است.

برای کودکان امروز کار اجباری مانند داستان سیندرلا و یا داستان رابین هود نیز غیر قابل قبول است.

از دیگر موارد اشاره شده توسط والدین، داستان جوجه اردک زشت است. بسیاری از والدین خواندن این داستان را برای کودکان مناسب نمی‌دانستند، چون به عقیده آنان موجب تبعیض و یا احساس شرمساری از زشت بودن خود می‌شود.

از هر ۱۰ پدر و مادر، سه پدر و مادر معتقد بودند داستان هانسل و گرتل که در جنگل رها شدند نیز مناسب کودکان نیست.

حتی ۲۷ درصد از والدین معتقد بودند داستان پینوکیو نیز به دلیل دروغ گفتن و ترک خانه مناسب کودک آنها نیست.

از دیگر نتایج این تحقیق که انجام شده نشان می‌دهد که بسیاری از والدین در زمان خواب به طور میانگین به مدت ۱۷ دقیقه برای کودکان داستان می‌خوانند.

حدود ۸۵ درصد والدین نیز از کتاب‌های الکتریکی و از هر ۱۰ پدر و مادر، یک مورد به مدت ۲۰ دقیقه از کتاب دیجیتال و یا داستان صوتی برای کودک خود استفاده می‌کرد.

البته ۱۸ درصد از والدین نیز خودشان برای کودک داستان‌سرایی می‌کردند و متاسفانه یک پنجم والدین نیز فرصت کتابخوانی برای کودکان خود نداشته و کودک از فناوری‌های امروزی مانند تبلت و امثال آن برای داستان‌خوانی در زمان خواب استفاده می‌کرد.

نتایج نشان داد ۱۵ درصد از کودکان به جای کتابخوانی از تلویزیون استفاده می‌کنند، ۲۵ درصد از کتابخوانی لذت نمی‌برند و ۱۵ درصد از این افراد هم توانایی خواندن کتاب ندارند.

البته ۹۵ درصد از والدین تایید کردند که کتابخوانی بهترین فعالیت برای کودکان است. والدین معتقدند روش کتابخوانی والدین در جذب و علاقه کودک به کتاب بسیار مهم است.

با پیشرفت فناوری، سرگرمی‌های الکترونیکی نیز افزایش یافته است و والدین باید مراقب تاثیر منفی این سرگرمی‌ها در کودکان باشند.

نظر شما

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share