دانش و فناوری

تولید هنر اصیل با هوش مصنوعی امکان پذیر می شود؟

تولید هنر اصیل با هوش مصنوعی امکان پذیر می شود؟

 اخیرا الگوریتم های هوش مصنوعی با دریافت پارامترها و داده‌ها موفق شدند که آثار هنری را خلق کنند؛ اما آیا می‌توان این آثار را هنر اصیل و واقعی بیان کرد؟

نظر شما

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share