بین المللدانش و فناوری

حواشی مصرف مواد مخدر توسط مدیرعامل تسلا ادامه دارد

ایلان ماسک مدیرعامل تسلا مدتی پیش در جریان ضبط یک پادکست مصاحبه روی آنتن زنده ماری جوانا مصرف کرد. این کار باعث شد به سرعت از سوی مخاطبان و مدیران تسلا مورد مواخذه قرار گیرد. اما به نظر می رسد ماجرا به همینجا ختم نشده است.

ناسا اعلام کرد که با توجه به رفتار اشتباه مدیریت تسلا در حوزه سلامت و بهداشت و مصرف مواد مخدر، قصد دارد روی پروژه فضایی وی نظارتی چند برابری اعمال کند.

در حال حاضر ناسا برنامه ای ویژه برای بررسی ایمنی اسپیس ایکس را در برنامه دارد و به زودی نیز این برنامه را آغاز می کند.

منابعی آگاه در ناسا در این خصوص می گویند: وقتی ایلان ماسک بدون هیچ پروایی در برابر انظار عمومی اقدام به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلکی می کند، بنابراین طبیعی است که تیم امنیتی ناسا روی حرکات وی حساس شوند.

البته مدیر ناسا در گفتگویی اعلام کرده که ناسا به تیمم اسپیس ایکس اعتماد دارد اما فرهنگ رهبری و نوع رفتارهای مدیر این تیم نیز برایش بسیار مهم است. وی در بخشی دیگر از سخنانش تاکید کرد که هر موضوعی که به نوعی به امنیت کاربران یا مخاطبان مرتبط باشد برای ناسا مهم است و بررسی می شود.

به نظر می رسد رفتار ماسک به طور مستقیم از سوی کارکنان ارشد ناسا مورد توجه قرار گرفته است. آنها روی فرهنگ سازمانی اسپیس ایکس حساس شده اند.

سخنگوی ناسا از ارسال نظر مستقیم در مورد این بررسی ها سرباز زد اما گفت: “تمام برنامه ما این است که اطمینان حاصل کنیم شرکت های فضایی از شرایط و استانداردهای ناسا برای ایمنی در محل کار،پیروی می کنند. که بخشی از این استانداردها به مواد مخدر مرتبط است.”

مدیر ناسا نیز در این خصوص گفت: “اگر من چیزی را در شرکتهای فضایی نامناسب بببینم، حتما نگرانی خود را در مورد آن ابراز می کنم. این بسیار مهم است که مواردی را که منجر به ناسازگاری های فرهنگی می شود شناسایی کنیم. ما نه تنها مسئول هدایت پروژه های خود هستیم، بلکه باید پروژه های تحت سرپرستی خود را نیز هدایت کنیم.”

نظر شما

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share