حوادثعلمی

کشف بقایای دایناسور ۲۲۵ میلیون ساله در برزیل

دانشمندان بقایای دایناسوری با وزن حدود ۱۰۰ کیلوگرم و ارتفاع ۵ فوت در برزیل کشف کرده اند که به ۲۲۵ میلیون سال قبل تعلق دارد.

استخوان های یک گونه جدید از دایناسورهای مهره دار در برزیل کشف شده است. دانشمندان سه اسکلت کشف کرده اند که به طرز معجزه آسایی در شرایط خوبی باقی مانده اند. این کشف چشم انداز جدیدی از نخستین دایناسور گردن بلند ارائه کرده که ۲۲۵ میلیون سال قبل می زیسته است.

گونه جدید که قبل از ظهور دایناسورهای عظیم می زیسته، احتمالا ۱۰۰ تن وزن داشته و طول و ارتفاع آن به ترتیب ۱۲ و ۵ فوت بوده است.

به گفته محققان این کشف بسیار خارق العاده است زیرا نشان می دهد دایناسورها در مراحل اولیه تکامل شان موجوداتی اجتماعی بوده است و زندگی در گروه را به تنهایی ترجیح می داده اند.

به هرحال گونه مذکور Macrocollum itaquii نام گرفته و یکی از اعضای خانواده ساروپادها به حساب می آید.

دایناسور مذکور در آمریکای جنوبی زندگی می کرده است.

نظر شما

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share